Recalculate worksheet values

Description

Repeatedly recalculates worksheet cell values within one-second intervals.

(function ()
{
  let timerId = setInterval(function(){
    Api.asc_calculate(Asc.c_oAscCalculateType.All);
    var oWorksheet = Api.GetActiveSheet();
    oWorksheet.GetRange("F2").SetValue("Average");
    oWorksheet.GetRange("G2").SetValue("=AVERAGE(B2:B80)");
  }, 1000);
})();

Methods used: GetActiveSheet, GetRange, SetValue

Result

Recalculate worksheet values